خدمات
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

09361698164

 

بلاگ

پیچ رولپلاک نمای سنگی

  |   شستشوی نما با طناب   |   بدون دیدگاه
ل

قیمت پیچ و رولپلاک نما , پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط برسر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذمواد الاینده و اب پشت سنگهای نما و یا در اثر یخ زدن اب پشت سنگ ها نما که در آن نفوذ کردهانجام میشود در این راستا ابتدا پیچ رول پلاک کار با طناب یا با داربست و با استفاده از دریل هایمخصوص اقدام به پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما ها و چک کردن کلیه سنگها از لحاظ شل بودن میکندتا اگر لق بوده باشند سنگها را محکم کند

قبل از اجرای پیچ و رولپلاک نما یا محکم سازی سنگ نما یا سفت کردنسنگهای نما اول باید روش کاری که میخواهیم انجام دهیم مشخص شوداگر ساختمان شما دارای داربست بود میتوان با داربست پیچ و رولپلاک نما
انجام داد ولی اگر داربست نباشد نیاز به راپل یا طناب مخصوص هست کهبیشتر کار پیچ رولپلاک هم با طناب انجام میشود توجه داشته باشید که محکمسازی سنگ نما با طناب سخت تر از داربست است

براساس استاندارد فاصله پیچ و رولپلاک های نصبی از هم باید ۵ سانتی متر باشدحال اگر سنگی اندازه اش ۶۰ سانتی متر بود باید دو پیچ نصب گردد تا به طور محکمدر جای خود ثابت شود

خدمات مرتبط: شستشوی نماشستشوی نما با واتر جت ,  شستشوی نما با واتر جت پلاس ,شستشوی نمای ساختمان با اب گرم , شستشوی نما با ابر و طی , بستن درز انقطاع بین دو ساختمان ,  پوشاندن پاسیو با توری  ,  اب بندی و رزین جهت براق کردن نماهای اجری ,  اب بندی و رزیت اپوکسی در نماهای سنگی و چوب نما ,

رنگ امیزی نما  , رنگ امیزی فریم پنجره ها ,  شستشوی نمای کامپوزیت ,  شستشوی نمای شیشه با ابر و طی ,  اب بندی نمای شیشه ای ,  نورپردازی نمای ساختمان ,  کلیه خدمات غیر قابل دسترس,پیچ و رولپلاک سنگ نما,پیچ کردن سنگ نما,رولپلاک نما بدون داربست,پیچ رول پلاک نما با طناب,راپل,خدمات نما,تعمیر سنگ نما, رنگ آمیزی نمای ساختمان

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه